Dobrá praxe

Značka Transylvania Authentica
RUMUNSKO

Značka Transylvania Authentica

Program Transylvania Authentica se snaží zajistit zachování neuvěřitelně bohaté venkovské kultury Transylvánie, tradičních potravin a zemědělských výrobků, a to prostřednictvím sdružování nejmenších producentů a výrobců v regionu.  více
Tři roky značky „Údolí Barycze doporučuje“
POLSKO

Tři roky značky „Údolí Barycze doporučuje“

Značka Údolí Barycze doporučuje je výsledkem mnoha let práce několika nevládních organizací usilujících o zachování jedinečného prostředí v regionu a stimulaci místních ekologicky šetrných ekonomických aktivit.  více
Marketing v environmentálně citlivé oblasti
POLSKO

Marketing v environmentálně citlivé oblasti

Na jedné straně mnozí vnímali rozvoj cestovního ruchu jako klíč ke zlepšení kvality života, protože vytvoří pracovní místa pro místní obyvatele a nové trhy pro zboží a služby produkované v této ryze zemědělské oblasti. Na druhé straně příliš mnoho cestovního ruchu by mohlo navždy zničit údolí s křehkými ekosystémy a s nimi i unikátní způsob zdejšího života.  více
Od společenství ke klastru
IRSKO

Od společenství ke klastru

West Cork se nachází na jihozápadním pobřeží Irska. Oblast je charakteristická rozmanitostí krajiny včetně nádherného pobřeží, bohatým kulturním dědictvím, atraktivními a živými městy a obcemi.  více
Když historie pomáhá budovat budoucnost
SPOJENÉ KRÁLOVSTVÍ

Když historie pomáhá budovat budoucnost

Hadriánův val je jednou z největších památek Světového dědictví UNESCO a také nejdelší, nejrozlehlejší a snad i nejvýznamnější historickou památkou v Británii. Území v okolí Hadriánova valu – Hadrian’s Wall Country – však sahá dále než jen k římské okupaci.  více
Projekt Evropské známky teritoriální kvality
ŠPANĚLSKO

Projekt Evropské známky teritoriální kvality

Známka teritoriální kvality byla snem, který se v průběhu času podařilo přetvořit ve strategii rozvoje venkova s teritoriálním přístupem, zavedenou společně v několika oblastech Evropské unie.  více
Značení místních produktů – nový pohled na turistický region Moravský kras
ČESKÁ REPUBLIKA

Značení místních produktů – nový pohled na turistický region Moravský kras

Moravský kras s okolím je regionem s mimořádnými přírodními hodnotami (CHKO Moravský kras, evropsky významné lokality soustavy NATURA 2000, ramsarský mokřad Podzemní Punkva).  více
Waddengoud a texelské jehněčí
NIZOZEMSKO

Waddengoud a texelské jehněčí

Texel je největší ostrov v regionu a toto jméno je celosvětově známé díky místnímu plemeni ovcí. Až do současnosti je Texel ovčím ostrovem par excellence.  více
Rozvoj a aplikace značky ŠUMAVA originální produkt®
ČESKÁ REPUBLIKA

Rozvoj a aplikace značky ŠUMAVA originální produkt®

Po roční přípravě mohla v červnu 2006 na Šumavě poprvé zasednout certifikační komise, byly přijaty 3 žádosti o značku a ty byly také schváleny.  více

Vyhledávání

Spolufinancováno z Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu ČR Spolufinancováno z Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu ČR