O projektu

Aktivity projektu

img

Místní výrobci, zemědělci a další podnikatelé představují velmi různorodou skupinu, kterou často až do zavedení značky nic nespojovalo a její příslušníci se navzájem vnímali jako konkurence. Zavedení systému značení jim přináší především společnou konkurenční výhodu oproti výrobcům mimo region. V optimálním případě dojde k vytvoření sítě místních podnikatelů – výrobců, zemědělců, prodejců, poskytovatelů služeb apod., kteří si vzájemně dodávají zboží, využívají své služby a vymýšlejí společné aktivity. Značka znamená pro výrobce i prodejce efektivní formu reklamy a propagace, otevírá také nové možnosti odbytu – jak v regionu, tak i mimo něj (a to i v zahraničí, kde jsou regionální výrobky velmi ceněny).

Obce, kraje, rozvojové agentury, správa ochrany přírody, NNO apod. mohou významně pomoci při zavádění a udržování systému značení. Možné způsoby a míra zapojení závisí pouze na nich a jejich aktivitě – od pasivního šíření informací, přes finanční či materiální podporu po aktivní zapojení do koordinace systému značení a realizaci konkrétních projektů.

Platforma mezinárodní spolupráce, která vzniká díky projektu „Sdílení zkušeností a vytvoření mezinárodní platformy v oblasti podpory regionálních produktů“, projekt spolufinancovaný z Evropského sociálního fondu v Operačním programu lidské zdroje a zaměstnanost (číslo projektu: CZ.1.04/5.1.01/12.00120), potvrzuje, že motivace pro zavádění regionálního značení i jeho pojetí má v celé Evropě mnoho podobných rysů a zároveň řadu specifik, která nejsou dána jen odlišností místních podmínek. Vzájemné informování a inspirace tak mohou přispět jak k rozvoji konkrétních projektů, tak i ke zvyšování obecného povědomí o potenciálu místní produkce a hledání zdrojů pro financování její podpory.

Projekt se skládá ze šesti hlavní aktivit:

  • výzkum regionálního značení v Evropě
  • workshopy pro regionální koordinátory zapojené do Asociace regionálních značek a jejich partnery
  • konference "Značení a podpora regionálních produktů – sdílení evropských zkušeností"
  • publikace "Regionální značení napříč Evropou"
  • leták popisující principy regionálního značení v EU
  • webová platforma mezinárodní spolupráce v oblasti regionálního značení

Související dokumenty ke stažení

pdf  Program mezinárodní konference
pdf  Sborník z mezinárodní konference
pdf  Leták o principech regionálního značení
[ zpět ]
[ nahoru ]

Vyhledávání

Spolufinancováno z Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu ČR Spolufinancováno z Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu ČR