Dobrá praxe

Značka Transylvania Authentica

RUMUNSKO

Program Transylvania Authentica se snaží zajistit zachování neuvěřitelně bohaté venkovské kultury Transylvánie, tradičních potravin a zemědělských výrobků, a to prostřednictvím sdružování nejmenších producentů a výrobců v regionu.

img

Poslání

Transylvania Authentica usiluje o ochranu jedinečného přírodního a kulturního bohatství regionu tím, že propaguje a rozvíjí udržitelné tradiční způsoby obživy.

Cíle

 • vydobýt uznání pro ekonomickou hodnotu pozoruhodného dědictví Transylvánie,
 • povzbudit využívání ekologického a kulturního dědictví Transylvánie jako aktiv při podnikání,
 • propagovat kvalitní výrobky a služby, které jsou pro region charakteristické a opírají se o jeho tradice,
 • propojovat výrobce s příležitostmi uplatnění na trhu a mezi sebou navzájem a aktivně působit na výběr spotřebitelů,
 • podporovat rozvoj malých podniků a odměňovat udržitelné podnikatelské postupy,
 • dát obcím větší váhu a umožnit jim zachování lokálního charakteru.

Program si klade za cíl budit zájem spotřebitelů o tradiční, kvalitní, přírodní a současně k životnímu prostředí šetrné transylvánské výrobky a služby prostřednictvím společných marketingových aktivit.

V zájmu plnění tohoto cíle byl vypracován, zaveden a realizován systém certifikace pro oprávnění užívat značku „Transylvania Authentica“.

Certifikace shody s podmínkami pro získání značky Transylvania Authentica je možná pouze u těch osob, drobných výrobců a malých a středních podniků, které:

 • mají oprávnění k provozování obchodu a výroby zaregistrované v Transylvánii,
 • mají k dotyčným výrobkům vlastnická práva,
 • nabízejí výrobek či službu charakteristickou pro region či jeho část,
 • jsou přímo odpovědné za podmínky, kvalitu a výrobu daného produktu,
 • dodržují právní předpisy související s výrobou a distribucí produktu.

Právo užívat známku Transylvania Authentica se uděluje ve čtyřech různých kategoriích:

Ubytování a gastronomie

V této kategorii mohou certifikát získat podnikatelské aktivity v oblasti ubytovacích a stravovacích služeb, které se provozují při zachování typického transylvánského charakteru a respektu k životnímu prostředí s cílem propagovat místní přírodní a kulturní prostředí.

Umění a řemesla

Do této kategorie spadají jedinečné typické transylvánské tradiční rukodělné výrobky, které vznikají za podmínek respektujících životní prostředí.

Potraviny a nápoje

V rámci této kategorie lze certifikovat potravinářské výrobky a nápoje, které jsou pro Transylvánii charakteristické a vznikají za podmínek respektujících životní prostředí.

Zážitky

Zážitky jsou služby, které formou rekreačních a zábavných programů či cest umožňují poznávat místní přírodní a kulturní prostředí (např. prohlídka včelínů, pozorování ptactva, pěší túry, projížďky na koni, tradiční programy apod.).

Podle pravidel systému certifikace je možné u výrobků či služeb přiznat přívlastek Transylvania Authentica, pokud respektují vnitrostátní a evropské právo a normy uvedené v pravidlech pro udělování značky. K dalším podmínkám oprávnění užívat značku patří to, že výrobek či služba splňuje základní a specifická kritéria způsobilosti vydaná Rumunskou nadací Partnerství.

O certifikaci a právo užívat značku mohou u Rumunské nadace Partnerství požádat pouze právnické osoby registrované v Transylvánii nebo drobní výrobci, kteří mají živnostenský list v příslušném oboru.

Certifikační komise zasedala poprvé v červnu 2009. Na základě inspekčních zpráv od auditorů a diskuse o žadatelích schválila komise žádosti 13 výrobců a poskytovatelů služeb. Užívají označení členové Transylvania Authentica.

Kontakt a další informace: www.repf.ro

[ zpět ]
[ nahoru ]

Vyhledávání

Spolufinancováno z Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu ČR Spolufinancováno z Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu ČR