Dobrá praxe

Marketing v environmentálně citlivé oblasti

POLSKO

Na jedné straně mnozí vnímali rozvoj cestovního ruchu jako klíč ke zlepšení kvality života, protože vytvoří pracovní místa pro místní obyvatele a nové trhy pro zboží a služby produkované v této ryze zemědělské oblasti. Na druhé straně příliš mnoho cestovního ruchu by mohlo navždy zničit údolí s křehkými ekosystémy a s nimi i unikátní způsob zdejšího života.

img

Společná propagace

Úspěšná marketingová strategie určitého místa vyžaduje společný účel a cíle. Z různých historických důvodů tato jednota v údolí Barycze chyběla.  A navíc termín „údolí Barycze“ vstoupil do povědomí až v roce 1996, kdy byla založena chráněná krajinná oblast s názvem „Dolina Baryczy”.

Hlavní atributy

Druhou výzvou bylo zaměřit se na plejádu nápadů a iniciativ, které se vznášely kolem propagace cestovního ruchu. Jako základ jsem zvolila pojem „hlavní atribut“, který se používá ve světě sportovního tréninku. Je zřejmé, že podstata toho, co nabízí údolí Barycze, spočívá v mimořádné (a mezinárodně uznávané) kráse přírody a krajiny, která dosud nebyla poznamenána současností a kde se uchovaly jedinečné tradice a životní styl založený na pečlivé rovnováze mezi lidskou činností a světem přírody.

Kapr letí

Poslední teorie, která se stala dalším pilířem strategie pro údolí Barycze, byla, že rozvoj cestovního ruchu a propagace v ekologicky citlivé oblasti by měly přímo sloužit k ochraně životního prostředí a nejen se na ní podílet. Turisté, kteří navštívili údolí Barycze v roce 2008 (a možná je tomu tak ještě dnes), přijímali protichůdné informace o tom, kam mohou a kam nemohou vstoupit, když chtějí být odpovědnými turisty. Dobře koncipované programy na propagaci cestovního ruchu však směrují turisty do míst, kde mohou bezpečně pozorovat povahu lokality při zachování dostatečné vzdálenosti od oblastí, kde by jejich přítomnost mohla být rušivá či destruktivní pro křehké ekosystémy. Pokud to chcete dělat efektivně na území větším než 90.000 ha, vyžaduje to vytvoření integrovaných turistických informačních bodů a intenzivní komunikační programy. Interní komunikace je také významná. I místní obyvatelé mají mít šanci dozvědět se o tom, jak stát investoval do ochrany přírody kolem nich. Vytvoření silné ekoturistické nabídky založené na kvalitních venkovských pohostinstvích a ubytovacích kapacitách (jichž je v údolí Barycze zoufalý nedostatek) a řadě kvalitních místních výrobků je taktéž důležité.

Kontakt:
Juliet D. Golden, nezávislá konzultantkau a autorka dvou strategií pro údolí Barycze
Partnerstwo dla Doliny Baryczy, http://nasza.barycz.pl

[ zpět ]
[ nahoru ]

Vyhledávání

Spolufinancováno z Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu ČR Spolufinancováno z Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu ČR