ČESKOSASKÉ ŠVÝCARSKO regionální produkt®

Region: Bohemian-Saxon Switzerland
Stát: ČESKÁ REPUBLIKA
produkt

České Švýcarsko o.p.s. je nestátní nezisková organizace, která v regionu působí již od roku 2001 a jejímž posláním je šetrný rozvoj regionu. Společnost byla založena Správou Národního parku České Švýcarsko, městem Krásná Lípa a Českým svazem ochránců přírody Tilia. Mezi její hlavní činnosti patří vedle ochrany přírodních a kulturních hodnot regionu, propagace, vzdělávání a osvěty také podpora šetrného cestovního ruchu a příhraniční spolupráce. Zavedení značky pro regionální výrobky v Českosaském Švýcarsku je jednou z možností, jak posílit socioekonomický růst tohoto příhraničního regionu.

Certifikace je určena zpravidla pro řemeslné nebo umělecké výrobky, potraviny nebo zemědělské a přírodní produkty. Produkt musí splňovat několik kritérií - musí být vyrobený v regionu, musí být kvalitní, ekologicky nezávadný a  hodnotí se i další jedinečné vlastnosti výrobku jako např.: tradice, ruční výroba, spojitost s regionem či potenciál stát se atraktivním turistickým suvenýrem apod.

Značka ČESKOSASKÉ ŠVÝCARSKO regionální produkt® je zajímavá i svým přesahem do Německa, kde má České Švýcarsko svého přirozeného partnera. Značka tak pokrývá nejen celý turistický region České Švýcarsko, ale díky partnerství s německým národním parkem Sächsische Schweiz i téměř dvojnásobné území na německé straně hranice

Kontakt:

České Švýcarsko o.p.s.

Křinické nám. 1161/10
407 46 Krásná Lípa
Česká republika
tel.: +420 412 383 467
http://www.ceskesvycarsko.cz

Ing. Jarmila Judová

telefon: +420 775 552 790

Vyhledávání

Spolufinancováno z Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu ČR Spolufinancováno z Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu ČR