Archív aktualit

Vyšla publikace "Regionální značení napříč Evropou"

ČESKÁ REPUBLIKA  19. 04. 2011

Asociace regionálních značek. o.s. vydala díky podpoře z Evropského sociálního fondu v Operačním programu Lidské zdroje a zaměstnanost publikaci "Regionální značení napříč Evropou - Sdílení zkušeností v oblasti podpory regionálních produktů".

img

Publikace "Regionální značení napříč Evropou - Sdílení zkušeností v oblasti podpory regionálních produktů" představuje různé přístupy ke značení místních produktů a služeb, které slouží ke zviditelnění lokálních producentů a zpestření nabídky pro místní obyvatele i návštěvníky jednotlivých regionů. Smyslem publikace bylo zachytit zajímavé příspěvky, jež zazněly na mezinárodní konferenci, konané na podzim 2010 v rámci projektu "Sdílení zkušeností a vytvoření mezinárodní platformy v oblasti podpory regionálních produktů", spolufinancovaného z Evropského sociálního fondu v Operačním programu lidské zdroje a zaměstnanost.

"Platforma mezinárodní spolupráce, která vznikla díky tomuto projektu, potvrzuje, že motivace pro zavádění regionálního značení i jeho pojetí má v celé Evropě mnoho podobných rysů a zároveň řadu specifik, která nejsou dána jen odlišností místních podmínek. Vzájemné informování a inspirace tak mohou přispět jak k rozvoji konkrétních projektů, tak i ke zvyšování obecného povědomí o potenciálu místní produkce a hledání zdrojů pro financování její podpory", uvedla PhDr. Kateřina Čadilová, odborná manažerka projektu a národní koordinátorka Asociace regionálních značek.

Vedle příkladů z Irska, Velké Británie, Španělska, Nizozemska, Polska, Rumunska a Slovenska se v publikaci představily i tři z nyní již patnácti regionů sdružených v Asociaci regionálních značek. Jejich zástupci se o své zkušenosti s regionálním značením podělili i s hosty slavnostního křtu, který byl připraven ve spolupráci s Českou centrálou cestovního ruchu CzechTourism v mediálním centru ORBIS.

O publikaci Regionální značení napříč Evropou si můžete zažádat na emailové adrese . Knihu si můžete rovněž stáhnout v elektronické podobě.

Konference, publikace i webová platforma byly realizovány v rámci projektu "Sdílení zkušeností a vytvoření mezinárodní platformy v oblasti podpory regionálních produktů", spolufinancovaného z Evropského sociálního fondu v Operačním programu lidské zdroje a zaměstnanost.

[ zpět ]
[ nahoru ]

Vyhledávání

Spolufinancováno z Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu ČR Spolufinancováno z Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu ČR